O Kancelarii

Z usług Kancelarii korzystają przedsiębiorcy działający w wielu branżach, w tym m.in. branży motoryzacyjnej, przemysłu lekkiego, transportowej, budowlanej, spożywczej, tekstylnej, informatycznej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, medycznej oraz w branży przemysłu naftowego. Istotną część Klientów Kancelarii stanowią przedsiębiorcy zagraniczni.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną swoim Klientom na terenie całego kraju, w tym także za pośrednictwem systemu kancelarii partnerskich w innych miastach Polski. W ramach sieci kancelarii oraz poprzez indywidualne kontakty Kancelaria współpracuje z kancelariami zagranicznymi z Europy Zachodniej (Austria, Niemcy, Wielka Brytania), Europy Środkowej i Wschodniej (Czechy, Słowacja, Litwa, Rosja, Rumunia, Ukraina) oraz z kancelariami z USA. Umożliwia to świadczenie pomocy prawnej we wszystkich miejscach na świecie, w których Klienci Kancelarii prowadzą lub planują prowadzić swoją działalność.

Dbając o zapewnienie pełnej ochrony prawnej naszym Klientom Kancelaria szczególną uwagę poświeciła zapewnieniu całkowitej poufności informacji uzyskanych od Klientów, stosownie do zasad wynikających z obowiązujących w tym zakresie reguł i zasad etyki adwokackiej. Powyższemu celowi służą także nowoczesne rozwiązania techniczne i informatyczne wdrożone w Kancelarii, które dodatkowo skracają czas uzyskania pomocy prawnej.

Swój dotychczasowy rozwój Kancelaria opiera przede wszystkim na współpracy, zaufaniu i dalszych rekomendacjach Klientów Kancelarii. Troska o zabezpieczenie interesów Klientów stanowi naczelną dewizę Kancelarii Adwokackiej Paweł Szot.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Pawła Szota

ul. Rawska 15
96 – 100 Skierniewice

 

NIP: 685-222-98-48
REGON: 101316713
Nr rachunku bankowego:
96 1020 4580 0000 1502 0123 4871 PKO BP S.A.